top of page

Plan de reorganizare AIDA SRL

Dosar nr.: 3207/3/2017

Tribunalul Bucuresti

Subscrisa PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului AIDA SRL, cu sediul social in Str. Mateiaşul nr. 7, Camera nr. 3, sector 5, Bucuresti, avand Număr de ordine în registrul comerţului: J40/4561/2016 si Cod de identificare fiscală: 16091323, anunta depunerea la grefa Tribunalului Bucuresti a Planului de reorganizare propus de catre debitoarea AIDA SRL, prin administrator special Danieliuc Lăcrămioara Aurica.

Planul poate fi descarcat folosind link-ul de mai jos:

Se convoacă adunarea creditorilor AIDA SRL la data de (ziua/luna/anul) 24/12/2019, ora 12:00, având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare propus de catre debitoarea AIDA SRL, prin administrator special Danieliuc Lăcrămioara Aurica.

[if !supportLists]Ø [endif]Planul de reorganizare, inclusiv anexele, se va transmite în format electronic, scanat, catre creditori, la cererea acestora, prin e-mail.

[if !supportLists]Ø [endif]Din momentul publicării prezentului Anunt, toate părțile interesate vor fi socotite că au cunoștință de plan și de data de exprimare a votului.

[if !supportLists]Ø [endif]Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

[if !supportLists]Ø [endif]Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul poate fi comunicată prin orice mijloace la administratorul judiciar inainte de inchiderea sedintei adunarii creditorilor.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page