top of page

Vanzare cladire de birouri in Bucuresti

TRIBUNALUL BUCURESTI

DOSAR NR.: 28360/3/2018

PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L., societate de practicieni in insolventa inregistrata in Registrul formelor de organizare cu nr. RFO II-0863, avand numar matricol 2A0863, cu adresa de corespondenta in Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169X, sector 1, Bucuresti, telefon +40 726 31 32 79, fax +40 372 25 18 17, e-mail: office@pro-legal.net, in calitate de lichidator judiciar al societatii PROTAN S.A., societate in faliment, cu sediul social in mun. Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, avand CUI 368356 si numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/2367/1991, scoate la vanzare, prin licitatie publica, urmatoarele bunuri:

1. Cladire de birouri (S+P+4E) si teren aferent, amplasata in mun. Bucuresti, str. Verzisori nr. 15, sector 4, compusa din:

  • teren intravilan cu suprafata de 416 mp, inscris in CF 202141 Sector 4;

  • cladire de birouri (S+P+4E), cu suprafata utila de 1.724,15 mp, amplasata pe terenul de mai sus.

Pretul de pornire a licitatiei este de 1.350.000 EUR (exclusiv TVA).

2. VILA BORSEC, constand in constructie in stare avansata de degradare, cu suprafata construita la sol de 118,91 mp, amplasata in str. 7 Izvoare, Borsec, jud. Harghita.

Terenul nu se afla in proprietatea societatii si nu face obiectul vanzarii.

Pretul de pornire a licitatiei pentru aceasta cladire este de 30.000 EUR (exclusiv TVA).

Licitatia publica va avea loc la data de 24.10.2019, ora 18:30, in Bucuresti, la Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169X, et. 2, sector 1, iar preturile de pornire a licitatiei (exclusiv TVA), vor fi cele de mai sus.

Inscrierea la licitatie se face cu cel putin 24 de ore, in prealabil sedintei de licitatie.

Pentru bunurile ramase neadjudecate, licitatia se repeta in aceleasi conditii la urmatoarele date: 31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019, 21.11.2019 si 28.11.2019, ora 17:00.

Caietul de sarcini, cuprinzand descrierea bunurilor si valoarea garantiei de participare, este disponibil la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi solicitat prin e-mail la office@pro-legal.net sau la telefon 0726313279.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page