top of page

How to recover your receivables from an insolvent companyIn order to avoid losing a receivable due to time-barring, under the Romanian law, a creditor typically requires to submit a claim to court against the debtor within 3 years of the due date for payment.


Nevertheless, if the debtor becomes subject to the insolvency proceedings, special rules need to be observed by creditors in order to preserve their rights with respect to their receivables. You may find below (in Romanian language) a brief description of the procedure and of the main aspects that need to be considered by creditors in order to be able to recover their receivables within the insolvency procedure of their debtor.


For the full English version of the article and for other details regarding the insolvency procedure, please contact Pro Legal I Pro Capital.De regula, in cazul in care aveti de primit o suma de bani de la o societate comerciala, puteti sa solicitati in instanta plata acestei sume intr-un termen de 3 ani de la data la care suma respectiva trebuia sa fi fost achitata.


Situatia se schimba radical, insa, in cazul in care societatea respectiva intra in procedura de insolventa. Astfel, conform legii insolventei, au dreptul sa participe la procedura si sa solicite plata creantelor doar creditorii care depun o cerere de admitere a creantelor pana la expirarea termenului-limita fixat de catre judecator in acest sens.


Prin urmare, pentru a nu pierde dreptul de a cere plata creantelor, este esential sa depuneti la timp cererea de admitere a creantelor la masa credala.


Ce trebuie sa contina cererea de admitere a creantelor?


Legea nu prevede un formular standard care sa fie folosit ca si cerere de inregistrare a creantei, ci creditorul poate sa pregateasca acest document cum crede de cuviinta, cu conditia de a include in aceasta cerere cel putin urmatoarele informatii minimale cerute de Legea insolventei:

  • numele/denumirea creditorului

  • domiciliul/sediul creditorului

  • suma datorata de catre societate in insolventa

  • temeiul creantei (adica, o scurta descriere a motivelor in baza carora creditorul solicita sumele respective; ex.: incalcarea unei obligatii contractuale, neachitarea pretului etc.)

  • mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii (in cazul in care, spre exemplu, plata de catre debitoare a sumei solicitate a fost garantata cu o ipoteca sau cu o alta garantie, va trebui mentionat si acest aspect in cerere)

La cerere vor trebui anexate copii de pe documentele justificative ale creantei (ex. contracte, facturi etc.) precum si, daca este cazul, ale actelor de constituire de garantii (ex. contracte de ipoteca).


Sfat practic: Cererea impreuna cu documentele justificative vor trebui depuse in dublu exemplar. Cererea va trebui semnata de catre creditor iar pe copiile de pe documentele justificative creditorul va trebui sa scrie „conform cu originalul”, certificand aceasta conformitate prin semnatura sa.


Unde se depune cererea?


Cererea de inregistrare a creantei precum si documentele insotitoare se depun la Tribunalul competent sa solutioneze dosarul de insolventa respectiv. Ca regula, Tribunalul competent este cel din judetul in care societatea in insolventa are sediul social. Adresa exacta a Tribunalelor se gaseste si pe Portalul instantelor judecatoresti.


Cerere se poate depune fie (i) personal, la registratura Tribunalului, fie (ii) prin posta/curier.

Sfat practic: Avand in vedere ca uneori documentele se mai ratacesc, chiar si la instante, pentru a avea o dovada de depunere este recomandabil ca, (i) in cazul in care depuneti cerere personal, sa aveti la dvs. si o copie a cererii si sa solicitati registratorului sa va aplice numarul si data inregistrarii si pe aceasta copie sau (ii) in cazul in care depuneti cererea prin posta, sa expediati cererea cu „confirmare de primire” sau, dupa caz, „cu continut declarat” si sa pastrati chitanta eliberata de oficiul postal, precum si „confirmarea de primire” pe care o veti primi ulterior prin posta.


Pana cand trebuie depusa cererea?


Potrivit Legii insolventei, cererea de inregistrare a creantei trebuie depusa „in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii”.


Prin urmare, pentru a va asigura ca veti depune cererea in termen, este necesar sa identificati termenul limita de inregistrare stabilit de catre judecatorul – sindic.


Atentie: In cazul in care cererea si documentele insotitoare cu privire la o creanta nu sunt depuse/expediate la timp, conform legii, creditorul va fi decazut din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si de a participa la procedura, pierzand astfel si dreptul de a mai solicita debitorului plata creantei respective.


Care sunt costurile?


Conform legii, pentru depunerea unei cereri de inregistrare a creantei trebuie achitata o taxa judiciara de timbru in valoare de 200 lei.


Atentie: Dovada achitarii taxei de timbru trebuie depusa la instanta. Pentru evitarea riscului ca cererea dvs. sa fie respinsa ca „netimbrata” este recomandabil ca atat dovada achitarii taxei de timbru sa fie depusa la Tribunal o data cu cererea de inregistrare a creantei.


In afara de taxa de timbrul mentionat mai sus, mai pot aparea alte cheltuieli suplimentare, in functie de modul in care creditorul decide sa-si exercite drepturile (ex. taxe postale, in cazul in care cererea se depune prin posta, onorariu de avocat, in cazul in care se apeleaza la serviciile unui asemenea specialist etc.).

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page