top of page

Vanzare FABRICA PROCESARE LAPTE (reducere pret 01.03.2022)
PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L., societate de practicieni in insolventa inregistrata in Registrul formelor de organizare cu nr. RFO II-0863, avand numar matricol 2A0863, cu adresa de corespondenta in Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169X, sector 1, Bucuresti, telefon +40 726 31 32 79, fax +40 372 25 18 17, e-mail: office@pro-legal.net, in calitate de lichidator judiciar al societatii AIDA SRL cu sediul social in mun. Bucureşti, Sectorul 5, str. Mateiaşul nr. 7, camera nr. 3, având Cod de identificare fiscala 16091323 si număr de ordine in Registrul Comerțului: J40/4561/2016, scoate la vanzare, prin licitatie publica, urmatoarele bunuri:


Ø FABRICA PROCESARE LAPTE (jud. Suceava), constand in ansamblul de bunuri imobile si mobile ce reprezinta Fabrica de procesare lapte AIDA amplasata in com. Galanesti, nr. 363B, jud. Suceava, compusa din:


(i) teren intravilan cu suprafata de 3.494 mp, inscris in CF-3068/Cad 3068;


(ii) teren intravilan cu suprafata de 3.006 mp, inscris in CF 3631/Cad 510/2 (parcare fata);


(iii) constructii industriale (fabrica de procesare lapte, statie de epurare, spalatorie auto, casa apa) si alte amenajari (platforma si imprejmuiri) amplasate pe terenurile de mai sus;


(iv) echipamente tehnologice, instalatii si alte mijloace fixe aferente fabricii de procesare lapte.


Pretul de pornire a licitatiei, in bloc, pentru aceste active este de 1.508.900 lei (exclusiv TVA).


Sedinta de licitatie publica va avea loc la data de 11.03.2022, ora 14:00, in Bucuresti, la adresa de corespondenta a lichidatorului judiciar din Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169X, sector 1, iar pretul de pornire a licitatiei (exclusiv TVA), va fi cel de mai sus. Licitatia se va putea tine si prin mijloace electronice, la distanta.


In caz de neadjudecare, licitatia se repeta, in aceleasi conditii si la aceeasi ora, in urmatoarele zile: 18.03.2022, 25.03.2022, 01.04.2022, iar, ulterior, in fiecare zi de vineri.


Inscrierea la licitatie se face cu cel putin 1 zi, inainte de data stabilita pentru sedinta de licitatie.


In cazul in care la o sedinta de licitatie nu se inscrie niciun ofertant interesat pentru cumpararea in bloc a activelor, lichidatorul judiciar va putea accepta si oferte pentru vanzarea, in mod individual, a unor active. Totodata, in cazul in care la sedinta de licitatie nu se inscrie niciun ofertant care sa ofere plata pretului integral, lichidatorul judiciar va putea accepta si oferte cu plata pretului in rate, cu conditia ca, la pretul de vanzare, sa se adauge dobanda legala pana la plata integrala a sumelor datorate.


Caietul de sarcini, cuprinzand descrierea bunurilor si valoarea garantiei de participare, este disponibil la sediul lichidatorului judiciar sau poate fi solicitat prin e-mail la office@pro-legal.net sau la telefon 0726313279.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page